top of page

BEYLİKDÜZÜ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

 

Beylikdüzü'ndeki tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına ait Adres ve Telefon  bilgileri burada.

 

Beylikdüzü'ndeki tüm sivil toplum kuruluşlarının isimleri, adresleri ve telefon numaralarına ait bilgilerin güncel olarak bulunduğu bu sayfamızda; sivil toplum kuruluşlarını isimlerine göre, adreslerine göre, telefon numaralarına göre arayabilir ve isterseniz ad, adres, telefon numaralarına göre sıralayabilirsiniz.

 

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politiksosyalkültürelhukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda, sendika, birlik, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

trrioenson3.png

Beylikdüzü Sivil Toplum Örgütleri Beylikdüzü Dernekler Beylikdüzü STK Beylikdüzü STK Adresleri Beylikdüzü STK Telefonları Beylikdüzü STKlar

bottom of page