top of page

Yapı (İnşaat) Ruhsatı İşlemleriile ilgili İmar Durumu, Yapı Ruhsatı almak için Gerekli Belgeler, Yapı Ruhsatının alınacağı yer, Yapı Kullanma İzin (İskan) Belgesi, Yapı Kullanma İzin Belgesi için Gerekli Belgeler ve Yapı Kullanma İzin Belgesi nereden alınır gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

YAPI RUHSAT İŞLEMLERİ

 

YAPI RUHSATI NEDİR?

 

YAPI RUHSATI İNŞAATIN YAPIMINA BAŞLAMA İZİN BELGESİDİR.4708 SAYILI YAPI DENETİM YASASI VE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 21.22.23.MADDESİ, RESMİ YAPILARDA İSE 26.MADDEYE GÖRE DÜZENLENİR.

 

İMAR DURUMU NEDİR?

 

İmar durumu ( çap ) belgesi, Parselin yapılaşma şartlarını ( yapı nizamı, kat adedi, saçak seviyesi, yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri ve inşaat ems allerini ) gösteren bir belgedir.

 

İmar durumu belgesi için, yapılan hizmet karşılığı alınan imar durumu ücretinin müdürlüğümüz veznesine yatırılması ve b aşvuru dilekçesi ekine dekontun eklenerek müdürlüğümüz evrakına verilmesi gerekmektedir. İmar durumu belgesi proje onayı için isteniyor ise öncelikle Çankaya Kadastro Müdürlüğünden aplikasyon krokisinin alınarak dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir.

 

YAPI (İNŞAAT) RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

3194 Sayılı İmar Kanuna göre belediye sınırları içinde bir bina inşaatına başlamak için binanın yapılacağı yerin belediyesine başvurularak YAPI RUHSATI alınması gereklidir. Yapı Ruhsatı almak için ilgili belediyeler tarafından genellikle aşağıdaki belgeler istenmektedir. Uygulamalardaki farklılıklar ya da inşaatın yeri ve durumu gibi farklı şartlardan dolayı belgelerin türü, örnek adedi gibi belediyeler arasında bazı farklılıklar olabilir. Yapı ruhsatı için gerekli işlemlere başlamadan önce mutlaka inşaatın başlanacağı yer belediyesinin istediği belgeler öğrenilmelidir.

 

*İmar durumu belgesi (Çap sureti İlgili Belediyeden Alınır)

*Yol Kotu Tutanağı Yapı Yeri ve Uygulama Krokisi Kot Krokisi (İlgili Belediyeden Alınır)

*Aplikasyon Krokisi (Kadastrodan Alınır)

*Tapu sureti

*Ruhsat Dilekçesi

*Noterden Vekaletname (Tüm Maliklerin)

*Mal sahibi Taahhütnamesi (Noterden)

*Müteahhit ile inşaat sahibi arasında inşaat sözleşmesi (Noterden)

*Müteahhit Sicil Belgesi (İlgili Ticaret Odasından)

*Müteahhit Taahhüdü

*Bağımsız Bölüm Liste Beyanı

*Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi

*Yapı Sahibi ve Yapı Denetim Şirketi Sözleşmesi

*Yapı Denetim Kuruluşu Taahhüdü

*Trafo Belgesi (Gerekli ise ilgili elektrik dağıtım kuruluşundan)

*Mimari proje (T.M.M.O. veya Yapı Denetim Kuruluşu vizeli) 

*Statik projesi (T.M.M.O. veya Yapı Denetim Kuruluşu vizeli) 

*Peyzaj Projesi (Yapı Denetim Kuruluşu vizeli) 

*Yangın Tahliye Projesi (Yapının türüne göre gerekli ise Yapı Denetim Kuruluşu vizeli     ve İtfaiye Daire Başkanlığı Onaylı) 

*Zemin Etüd Raporu (T.M.M.O. ve Yapı Denetim Kuruluşu vizeli ) 

*İKSA Projesi (Yapının türüne göre gerekli ise Yapı Denetim Kuruluşuvizeli) 

*Sıhhi Tesisat Projesi (Yapı Denetim Kuruluşu ve İSKİ ,ASKİ vb.vizeli) 

*Isı Yalıtım Raporu (Yapı Denetim Kuruluşu vizeli) 

*Isıtma Tesisatı Projesi (Yapı Denetim Kuruluşu vizeli) 

*Asansör Projesi (Yapının türüne göre gerekli ise Yapı Denetim Kuruluşu vizeli) 

*Cebri Havalandırma Projesi (Yapının türüne göre gerekli ise Yapı Denetim Kuruluşu       vizeli) 

*Yangın Söndürme Projesi (Yapının türüne göre gerekli ise Yapı Denetim Kuruluşu         vizeli) 

*Elektrik Projesi (Yapı Denetim Kuruluşu vizeli TEDAŞ Onaylı) 

*Telefon Tesisatı Projesi ( İlgili yerin Telefon Müdürlüğü Onaylı) 

*Doğalgaz Tesisatı Projesi (İGDAŞ, EGO vb onaylı) 

*Yol Keşif Özeti (Büyükşehir Belediyesi ya da ilgili Belediyeden) 

*Kanal Keşif Özeti (İSKİ, ASKİ vb gibi kurumlardan) 

*Metrekare Cetveli 

*Toprak Hesabı 

*Hafriyat Toprağı , Moloz Döküm Belgesi 

*Sığınak Komisyonu Raporu (Kaymakamlıktan) 

*Çevre Müdürlüğü Yazısı 

*Proje Müelliflerinin Büro Tescil Belgeleri 

*Numarataj Belgesi (Büyükşehir Belediye Başkanlığından) 

*Şantiye Şefliği Belgesi (Noterden) 

*Şantiye Şefliği Yazısı (İlgili Meslek Odasından) 

 

 

Yapı kullanma izin belgesi ne demektir?

 

Yapı kullanma izin belgesi, ruhsatlı bir projenin, inşaat çalışmaları bittikten sonra, söz konusu yapıda oturumun başlaması için binanın sahip olması gereken belge olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu belge iskan belgesi ve oturma izni belgesi olarak da ifade ediliyor.

 

Yapı kullanma izin belgesi olmayan daire lerde oturuma yasal olarak izin verilmiyor. Ayrıca yapı kullanma izin belgesi olmayan dairelerde oturan kimseleri ciddi yaptırımlar beklediği gibi, elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerin faturaları da yüksek fiyat tarifesinden hesaplanıyor.

 

Yapı kullanma izin belgesi nerden alınır?

 

İnşaatı biten yapıların projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı gibi inceleme konusuna giren hususlar belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından yapılıyor. Yapı kullanma izin belgesinin alınabilmesi için, inşaat müteahhidinin gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvuruda bulunması, yapı kullanma izin belgesi için dilekçe doldurması gerekiyor. Ayrıca yapı kullanma izin belgesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve yapı kullanma izin belgesi harcının da ödenmesi gerekiyor.

 

Yapı kullanma izin belgesi için gereken belgeler..

 

* Yapı Kullanma İzni istemi içeren dilekçe,

* Tapu kaydı bilgileri,

* Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi,

* Dış Kanal Belgesi (İZSU),

* Telekom Olur Yazısı,

* Proje Müellifleri Raporu,

* Yapı Denetim Kuruluşu'nun Raporu,

* Cephe fotoğrafları – (13/18 cm),

* Emlak/Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,

* SSK'dan alınan Borcu Yoktur Belgesi.

 

İskan belgesinin alınacağı yapı eğer asansörlü ise ekstra istenen belgeler aşağıda sıralanıyor..

 

* Asansör firmasından; TSE Belgeleri,

* Garanti Belgesi,

* Mühendislerin SMM Belgeleri,

* Muayene Raporu – 4 adet

* Muayene fişi,

* Uygulama projeleri,

* Sığınak Raporu,

* Yangın Tesisat Raporu.

 

Dilekçenin ve gerekli belgelerin söz konusu belediyeye teslim edilmesinden sonra, yetkililer tasdiklenen proje ile tamamlanan inşaatın yapı özelliklerini ve imara uygunluğunu araştırıyor. Uygunluğu bozacak bir durum ile karşılaşılmadığı sürece yapı kullanma izin belgesi veriliyor.

 

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page