top of page

Su Aboneliği İşlemleri ile ilgili Yapım tarihine göre Konut Aboneliği için Gerekli Belgeler, Yapım tarihine göre İşyeri Aboneliği için Gerekli Belgeler, Abonelik İsim Değişikliği, Abonelik İptali, Tesisat İptali ve Geçici olarak Kapama/Açma gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

KONUT ABONELİĞİ

 

Gerekli Belgeler : 

 

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise  ;

 

 1. İlgili Belediye'den binanın yapım tarihine dair yazı veya Elektrik - Doğalgaz - Telefon Sözleşme evraklarından biri

 2. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 3. Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 206 TL Abonelik ve 168 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 374 TL

 4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

 

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise  ;

 

 1. Yapı Ruhsatı

 2. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 3. Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 206 TL Abonelik ve 168 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 374 TL

 4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

 

Yapım tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ;

 

 1. Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)

 2. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 3. Konutlarda daire sayısına göre dairelerden 206 TL Abonelik ve 168 TL Teminat Bedeli olarak Toplam 374 TL

 4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

 

İŞYERİ ABONELİĞİ

 

Gerekli Belgeler :

 

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise  ;

 

 1. İlgili Belediye'den binanın yapım tarihine dair yazı veya Elektrik - Doğalgaz - Telefon Sözleşme evraklarından biri

 2. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 3. Vergi Numarası

 4. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

 5. 355 TL Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli

 

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise  ;

 

 1. Yapı Ruhsatı

 2. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 3. Vergi Numarası

 4. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

 5. 355 TL Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli

 

Yapım tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda ;

 

 1. Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi'nden alınan)

 2. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 3. Vergi Numarası

 4. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

 5. 355 TL Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli

 

ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

 

Mevcut su aboneliği bulunan bir konut yada işyerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda "isim değişikliği" işlemi yapılabilir. Bu işlem, yeni abonelik işlemine göre çok daha kısa süreli bir işlemdir.

 

Gerekli Belgeler :

 

 1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 2. Sayacın güncel işareti

 3. Konut Aboneliğinde 168 TL Teminat Bedeli, İşyeri Aboneliğinde 355 TL Teminat Bedeli

 4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

 

ÖNEMLİ NOTLAR : 

-Abonelik müracaatı yapan kişinin İstanbul ili sınırları içinde NVİ Adres Kayıt Sistemi’ne (İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi) kaydı var ancak abonelik işlemi yapılacak adresten farklı ise;

mal sahibi ise tapu fotokopisi

kiracı ise kira kontratı fotokopisi gerekmektedir.

- İstanbul ili sınırları içinde NVİ Adres Kayıt Sistemi’ne kaydı bulunmayan kişilerin sözleşme müracaatından önce Nüfus Müdürlükleri’nden NVİ adres kaydını yaptırmaları gerekmektedir.

- Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen şehit, gazi ve engellilerin (engelliliğin % 40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya özürlü kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir. 

- Kamu Yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmalarını gerekmektedir. 

- İmar Kanunu'nun 31.maddesine göre 26.07.2008 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için iskan belgesi (kullanma izin belgesi) gerekmektedir. Bu tarihten sonra inşa edilen ancak İskan belgesi bulunmayan yapılar için ancak tek sayaçtan şantiye suyu aboneliği yapılabilmektedir. 

- Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektedir. - 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen yerlerden Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi istenir.

 

ABONELİK İPTALİ

 

Su aboneliği bulunan bir konut yada işyerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir.

 

Gerekli Belgeler :

 

 1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 2. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti


ABONELİK AYIRMA

 

Bir sayaçtan birden fazla hanenin su kullanıldığı yerlerde bir yada birkaç yer için ayrı abonelik oluşturma işlemidir.

 

Gerekli Belgeler :

 

 1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 2. Apartman yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararın onaylı fotokopisi

 3. İşyerleri için vergi numarası

 4. Şirketler için imza sirküleri ve yetki belgesi

 5. Şantiye suyu aboneliğinden bireysel aboneliğe geçişlerde yapı iskan belgesi

 6. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

 

TESİSAT İPTALİ

 

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması yada büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir. 

 

Gerekli Belgeler :

 

İlgili belediyeden alınacak yıkım belgesi ve tapu örneği

 

GEÇİCİ KAPAMA / AÇMA

 

Aboneliği bulunan konut yada işyerinin uzun süre kullanılmayacak olması durumunda abonenin isteğine bağlı olarak geçici kapama işlemi yapılabilir. Geçici Kapama işlemi yapılan bir konut veya işyeri kullanılacak olması durumunda tekrar açma işlemi yapılabilir.

 

Gerekli Belgeler :

 

 1. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

 2. Sayacın güncel işareti

 

İSKİ Fatura Sorgulama için Tıklayınız

 

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page