top of page

Motorlu Taşıtlar Vergisi İşlemleriile ilgili Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama, Kimler Motorlu Taşıt Vergisi ödemez, Motorlu Taşıt Vergisi ödeme zamanı ve Motorlu Taşıtlat Vergisi nereye ödenir gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

MTV TAŞITLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Nedir?

 

Araç sahiplerinin yılda iki taksit halinde ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında aracın bağlı bulunduğu ilin vergi dairesi veya anlaşmalı bankalar tarafından tahsil edilmektedir.

 

Motorlu kara taşıtları ile birlikte uçak ve helikopterler ile motorlu deniz taşıtları da Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne tabi olan araçlardır. MTV mükellefiyeti, motorlu aracın trafik siciline kaydı ile başlamakta ve aracın trafik sicil kaydından silinmesine kadar devam etmektedir. Vergi yılının ilk altı ayı içinde kayıttan silinen araçlar için sonraki dönem vergi, ikinci altı ayı içinde silinen araçlar için takip eden takvim yılı başından itibaren araç vergisi alınmamaktadır.

 

MTV Hesaplanması

 

MTV’nin hesaplanmasında aracın türü (otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon vb) önemlidir. Otomobillerde ve motosikletlerde aracın yaşı ve silindir hacmine göre hesap yapılırken, otobüslerde aracın yaşı ve oturma kapasitesi; kamyonlarda ise aracın yaşı ve azami toplam ağırlığı üzerinden bir hesaplama yapılmaktadır.

 

Aracınıza ait Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarını hesaplamak için aşağıdaki linke tıklatyınız.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi  Hesaplama

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme

 

Mükellefler araçlarına ilişkin motorlu taşıtlar vergi borçlarını; Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr  adresinden ulaşabilecekleri internet vergi dairesinden vergi kimlik numarası, plaka no ve tescil tarihi kriteriyle öğrenebilmeleri ve kredi Kartı ile ödemeleri mümkündür.

 

Şu bilgileri öğrenebilirsiniz:

Aracınızla İlgili Kimlik Bilgileri

Motorlu Taşıtlar Vergisi Borç Bilgileri

Trafik Para Cezası Borç Bilgileri

Tüm Tahsilat Bilgileri

 

 

İnternet Vergi Dairesi dışında MTV Ödemesi Nasıl ve Nereden Yapılır

 

 MTV ödemesi, aracın bağlı bulunduğu il veya ilçedeki vergi dairesine yapılabileceği gibi anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yapılabilmektedir. Bankalar internet şubeleri aracılığı ile de ödeme kabul etmekte ancak internet şubesinden yapılan ödemelerde e-dekont vergi makbuzu yerine kabul edilmemektedir. Bu durumda ödeme yapılan bankanın en yakın şubesinden tahsilat makbuzu alınması gerekmektedir. 

 

Ayrıca bankalardan yapılan ödemelerde sorun yaşamamak için plaka, vergi sicil numarası (aracın ruhsat sahibinin), vergi dairesi adı gibi tahsilat bilgilerinin doğru verilmesine özen gösterilmelidir. Bankanın bu ödemeyi ilgili vergi dairesine aktaramaması gibi durumlara karşı tahsilat makbuzu saklanmalı ve verginin ödenip ödenmediği kontrol edilmelidir.

 

Bankaya yatırdığım MTV hesaba geçmemiş, ne yapmalıyım?

 

Bankalardan yapılan ödemeler, vergi dairesi hesaplarına otomatik olarak aktarılmaktadır. Ancak bunun için, banka yoluyla yapılan tahsilatlarda plaka, vergi sicil numarası (Ruhsat sahibinin vergi sicil numarası kullanılmalıdır), vergi dairesi, ad, soyad/unvan vb. tahsilat bilgilerinin tam ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir. Hesaba aktarılmayan vergi tahsil alındıları ile ilgili olarak öncelikle hatalı tahsilatların yer aldığı bilgisayar kütüğünde yapılan sorgulama ile söz konusu ödemeye ilişkin bilgiler kontrol edilir. Bulunması halinde kayıtlara aktarılması sağlanır. Tahsilatın olmaması halinde ise mükellef tarafından vergi tahsil alındısının aslının vergi dairesine ibrazı gerekmektedir. Ancak mükellefin şehir dışında bulunması halinde, alındının aslının en yakın vergi dairesine ibraz edilerek, faks yoluyla dairemize intikalinin sağlanması gerekmektedir.

 

Ankara plakalı aracım var. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni İstanbul’daki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine yatırabilir miyim?

 

İstanbul’da nakil vasıtaları için Ümraniye’de Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi adı altında ayrı bir vergi dairesi kurulmuştur. Bu vergi dairesinin İstanbul’un muhtelif semtlerinde şubeleri bulunmaktadır. Başka bir il plakalı aracınızın motorlu taşıtlar vergisini ödemek için Ümraniye’de bulunan Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine gitmeniz gerekmektedir. Bu vergi dairesinin şubeleri ise başka il plakalı araçlara ait motorlu taşıtlar vergisini tahsil etmeye yetkili değildir. Öte yandan başka bir il plakalı aracınızın motorlu taşıtlar vergisini İstanbul’da veya Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan anlaşmalı banka şubelerine de yatırabilirsiniz.

 

Bankaya Motorlu Taşıtlar Vergisi yatırırken makbuza plaka numarası yanlış yazılmış. Ne yapmalıyım?

 

Hatalı yazılan makbuzda ismi geçen kişi tarafından durumu anlatan bir dilekçe ve ekinde kimlik fotokopisi ile vergi dairesine müracaat edilerek gerekli düzeltme işleminin yapılması sağlanır.

 

 

Kasko değeri dolayısıyla MTV indiriminden nasıl faydalanabilirim?

 

Aracınızın yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi, kasko değerinin % 5’inden fazla olduğu takdirde, ödeyeceğiniz yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, aracınızla aynı yaş grubunda yer alan bir alt kademedeki taşıta isabet eden vergi tutarı kadar olacaktır.Örneğin 1 yaşındaki aracınızın motor silindir hacmi 1801-2000 cm3 arasında ve aracınız için hesaplanan yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi aracınızın kasko değerinin % 5’inden fazla ise, ödemeniz gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 yaşında ve bir alt kademede yer alan (1600-1800 cm3 ) araçların vergisi kadar olacaktır.Bu indirimden faydalanabilmek için; aracınızın kasko değerine ait bildirim formunun yetkili sigorta acentesinden alınarak ilgili vergi dairesine başvurulması gerekmektedir.

 

Yanlışlıkla fazla yatırdığım Motorlu Taşıtlar Vergisini nasıl ve kaç gün içinde geri alabilirim?

 

Yanlışlıkla fazla yatırdıkları Motorlu Taşıtlar Vergisini geriye almak isteyen gerçek kişiler kimlik fotokopisi, tüzel kişiler ise imza sirküleri fotokopisi (asıllarını vergi dairesine göstermek şarttır) ile birlikte yazılı olarak vergi dairesine müracaat etmek ve dilekçelerine fazla ödedikleri vergiye ait makbuzun aslını eklemek zorundadırlar. Fazla ödenmiş olan vergi, verilen dilekçede belirtilen vadesiz mevduat hesap numarasına, en geç bir ay içinde yatırılmak suretiyle iade edilmektedir.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisini başka bir vergi dairesine yatırdım. Hesaplarda borçlu görünüyorum. Ne yapmalıyım?

 

Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi adına diğer vergi dairelerince düzenlenen vergi dairesi alındılarının posta yoluyla gönderilmesine müteakip, bilgisayar sistemine intikali sağlanmaktadır.Yapılan ödemelerin vergi dairesinin kayıtlarına geçmemiş olması halinde, ilgili vergi dairesi veya saymanlıktan, saymanlık işlem fişi ile vergi dairesi alındısının bir örneğinin teminine müteakip vergi dairesinin kayıtlarına aktarma işlemleri tamamlanmaktadır.

 

İnternetten yatırdığım MTV dekontunun yazıcıdan aldığım çıktısı dairece neden kabul edilmiyor?

 

Yazıcıdan alınan çıktının makbuz olarak değerlendirilmesi hukuken mümkün değildir. Nitekim bankalar, Motorlu Taşıtlar Vergisini internet üzerinden ödeyenleri, yazıcıdan alınan dekontun tahsil alındısı yerine geçmediği, vergi tahsil alındısının en yakın banka şubesinden alınması gerektiği konusunda uyarmaktadır. Bu nedenle, ilgili banka şubesinden alınan vergi tahsil alındısının ibraz edilmesi halinde vergi dairesince gerekli işlemler yapılabilmektedir.

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page