top of page

TCKK İşlemleri ile ilgili, hangi nedenlerle TCKK düzenlendiği, TCKK için ne şekilde nerelere hangi belgelerle başvurulması gerektiği, TCKK alınması, TCKK tasarımı, TCKK özellikleri ve TCKK kullanım alanları gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

                                                                                         Son Güncelleme:04.08.2017                                                

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK)

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı(TCKK) uygulamasına 14 Mart 2016 tarihi itibariyle Kırıkkale ilinde ve akabinde Adıyaman, Aksaray, Artvin, Burdur, Erzincan, Erzurum, Kırıkkale, Rize, Trabzon, Uşak ve Yalova olmak üzere 10 ilde,  02.01.2017 tarihi itibariyle de ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik kartı almak zorundadır. Kimlik kartı doğum, vatandaşlığın kazanılması, değiştirme ve kayıp gibi nedenlerle düzenlenmektedir. 

Doğum, kayıp veya tahrifat nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurularında,  Geçici Kimlik Belgesi düzenlenmektedir. Yeni kimlik kartı teslim alınana kadar düzenlenecek Geçici Kimlik Belgesi veya mevcut nüfus cüzdanı sınav giriş veya pasaport başvuru işlemleri gibi tüm resmi iş ve işlemlerin yürütülmesinde geçerlidir.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılan yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip, Polikarbon materyalden oluşan, temaslı ve temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun (ICAO) en gelişmiş güvenlik ögelerini içinde barındıran ve vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verinin kart üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve bu işlemden sonra yetkisiz kimseler tarafından kartın yeniden üretilmesini ya da kart içindeki bilgilerin değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. 

Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılmaktadır. Yonga üzerinde biyometrik veri yer almaktadır. Bu sayede farklı kurum ve kuruluşların güvenli kimlik doğrulaması yapmasına imkan sağlanmaktadır.
 

Tasarım 

Taşıma kolaylığı açısından kredi kartı büyüklüğünde ve uluslararası normlarda tasarlanan kimlik kartı, yüksek dayanıma sahip ve uzun süreli kullanıma uygun malzemeden üretilmiştir. 

Selçuklu çizgilerinden, Osmanlı motiflerine ve Cumhuriyetimizin modern çizgilerine sahip çıkılarak oluşturulan grafikler, banknot basımında kullanılan tekniklerle birleştirilerek kimlik kartına uygulanmıştır. Uluslararası kamuoyunda ülkemizin kabul görmüş rengi olarak Turkuaz rengi tercih edilmiştir. Aynı zamanda cinsiyet ayrımına yer vermeden tüm kadın ve erkek vatandaşlarımız için aynı renk ve tasarım benimsenmiştir. 

Özellikleri 

Kimlik kartı, yeni dünyanın gelişmelerine paralel olarak hayatımıza teknolojik gelişmelere uygun ve güvenli kimlik doğrulama alanında sayısız fayda sağlamakla birlikte, aynı zamanda yeni kullanım alanlarına açık bir mimaride tasarlanmış olup temaslı ve temassız yongaya (çip) sahiptir. Vatandaşlarımızın kimlik ve biyometrik verileri yüksek güvenlikle muhafaza edilmektedir.

Uluslararası standartlar, uyumluluk esasları ve güvenlik kriterlerine sahip olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sisteminin kullanıldığı kimlik kartı, bu özelliğiyle milli bir güvenliği de beraberinde getirmektedir.  

Vatandaşa Sağlayacağı Kazanımlar 

Sahip olduğu üst seviye fiziksel, görsel ve elektronik güvenlik özelliklerine sahip kimlik kartı ile vatandaşlarımızın kimlik sahteciliğinden kaynaklı hak kaybından ve suistimallerden korunması amaçlanmıştır. Yeni kimlik kartları ile

•Güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecek, 

•Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek, 

•E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden (ev, iş yeri vb.) kimlik kartı ile erişilebilecek, 

•İkili anlaşmalar ile seyahat belgesi olarak kullanılabilecek, 

•Kimlik kartı, elektronik imza olarak da kullanılabilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı uluslararası standartlarda, modern, taşıma kolaylığına sahip ve yüksek güvenlikli tasarım ve özelliklere sahiptir. Kredi kartı büyüklüğünde ve yüksek dayanıklılığa sahip materyallerden üretilen yeni kimlik kartının taşınması daha kolaydır.

Kullanım Alanları 

Kimlik kartının hem kamu kurum ve kuruluşları, hem de özel sektör uygulamalarında yüksek güvenlikli ve güvenilir kimlik doğrulama amacıyla kullanımı mümkündür. 
Sahip olduğu temaslı ve temassız kimlik doğrulama mekanizmaları ve uluslararası standartlarda entegrasyon kabiliyetleri sayesinde hayatımızda kullanılan bir çok cihaz ve uygulamayla entegre edilerek kullanılması mümkün olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün kimlik kartı ile entegrasyonu sağlamasını takiben; bankacılıktan noter işlemlerine, tapu işlemlerinden sağlık ve sigorta işlemlerine kadar birçok alanda TCKK ile güvenli doğrulama işlemi sağlanabilecektir. 

Kimlik kartı uluslararası standartlarda elektronik imza alt yapısına sahiptir. Bu özelliği sayesinde her türlü elektronik imza işlemi, yalnızca kimlik kartı kullanılarak gerçekleştirilebilecektir. 

Kimlik Kartı Başvuru Süreci

(1) Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik kartı almak zorundadır.

 (2) Kimlik kartı başvuruları Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da çağrı merkezinden (Alo 199) alınacak randevu ile veya randevusuz olarak yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır. 

(3) Kimlik kartı başvurusu, kimlik belgesi ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

(4) On beş yaşını tamamlayanların kimlik kartı başvurusunda biyometrik veri, biyometrik fotoğraf ve imza alınır. 

(5)Kimlik kartında biyometrik veri olarak, sağ ve sol elin orta parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi alınır. Sağ ve/veya sol el orta parmağının bulunmaması veya parmak izinin alınamaması hâlinde parmak izi ve parmak damar izi sıralaması işaret, yüzük, serçe ve başparmak şeklindedir. Parmaklardan bazılarının eksik olması hâlinde ise belirlenen sıraya göre mevcut parmağın izi alınır.

(6) On beş yaşını tamamlamış başvuru sahiplerinin şahsen, on beş yaşını tamamlamayanların başvuruları veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılır.

(7) On beş yaşını tamamlamayanlardan biyometrik veri, biyometrik fotoğraf ve imza alınmaz. Ancak, talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocuklara fotoğraflı kimlik kartı düzenlenir.

(8)Başvurusu alınan kimlik kartları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kişiselleştirildikten sonra posta ile belirtilen adrese teslim edilir. 


(9) On beş yaşını tamamlayan kişilerin kimlik kartları kendilerine veya başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi halinde belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soy bağı bulunması şartı aranmaz.

(10)  Kimlik kartı sahibi kartı teslim aldığında kontrol etmekle, kartta maddi hata bulunduğunu tespit etmesi halinde iade etmekle, kartın yenilenmesini gerektiren bir durum olması halinde kartını yenilemekle, kartı kaybetmesi durumunda durumu yurt içinde çağrı merkezi veya ilçe nüfus müdürlüklerine; yurt dışında en yakın dış temsilciliğe bildirmekle yükümlüdür.

(11) Başvuru sonrasında, kimlik kartının hangi aşamada olduğu internet üzerinden, çağrı merkezinden, SMS ya da e-posta ile bilgilendirme yapılarak takip edilebilir. Yurt içinden yapılan başvurularda kartın teslim adresinin yurt içi adresi olması gereklidir.

Dış temsilciliklerce alınacak başvurularda Genel Müdürlük tarafından kişiselleştirilen kimlik kartları dış temsilcilikler yoluyla başvuru sahibine teslim edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

(12) Kimlik kartı teslim alındıktan sonra kart sertifikası aktif hale getirilir. 

 

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page