top of page

İşyeri Kapatma İşlemleri ile ilgili İşyeri Kapatmak için başvuru yapılması, İşyeri Kapatma ile ilgili Vergi dairesi İşlemleri, İşyeri Kapatma ile ilgili Odalara ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvuru gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

İŞYERİ KAPATMA İŞLEMLERİ

 

İşyerini kapatmak için neler yapılır?

 

Bir işyerini kapatmak için öncelikle vergi dairesine işi terk dilekçesi vermek ve bu durumu işyerinden dolayı ilk kayıt yapılan diğer varsa kayıtlı olunan oda, sosyal güvenlik kuruluşları, işçi çalıştırılıyorsa bölge çalışma müdürlüğü gibi kuruluşlara yazılı dilekçe vermeli ve kayıtlar sildirilmelidir.

 

Özellikle işyeri sahibi olanlar, vergi dairesine dilekçe verdikten sonra kayıtlı bulundukları oda ve sosyal güvenlik kuruluşlarına (çoğu zaman Bağ-Kur’a) bildirimde bulunmadıklarından ve buralardaki kayıtlarını sildirme ya da dondurma işlemi yapmadıklarından icra gibi aksiliklerle karşılaşmaktadırlar.

 

Vergi dairesine iş yeri kapatmaya giderken;

 

1-İşyeri kapatma formunu doldurmalısınız.(vergi dairesine gidince oradan alıp doldurabilirsiniz)

 

2-Elinizde bulunan boş ve yarım fatura koçanları, sevk irsaliyesi, gider pusulası, vergi levhası, ödeme kaydedici cihaz levhası gibi evrakları götürmeniz,

 

3-Yazarkasanız varsa ilgili servisinden yazar kasanın kullanım dışı bırakıldığına dair tutanak almanız,

 

4-Vergi dairesine borcunuz varsa kapatmanız veya borcunuza karşılık mal beyanından bulunmanız,

 

5-Şirket iseniz karar defterinde tasfiye kararı alıp, notere onaylatıp, Ticaret sicil gazetesine 15 gün içinde yayınlatıp bu gazeteyide götürmeniz,Tasfiye dönemi için defter tastik ettirmeniz,

 

6-Kapanış tarihinde elinizde bulunan stok malı ve demirbaş eşyalara fatura kesmeniz,

 

7-Kapanış tarihine rastlayan döneme ilişkin kdv, muhtasar vs. beyannameleri süresinde vermeniz ve gelir vergisi beyannamesini izleyen yıl Mart ayında vermeniz,

 

8-Şirketler ise kapanış sırasında normal dönem için tasfiyeye giriş Kurumlar vergisi düzenlemeli, ayrıca 12 ay sürecek tasfiye süreci sonunda son olarak tasfiye sonu kurumlar vergisi beyannamesini yasal süreleri içinde vermelidir.

 

9-İşyeri kapanışını kapanış tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde vermeniz gerekmektedir.

 

Ayrıca mükellefler işi bıraktıklarını vergi dairesine bildirdikten sonra işin bırakıldığı yılı izleyen yıldan itibaren başlamak üzere 5 yıl süreyle defter ve belgelerini saklamak zorundadırlar. Bu süre içinde defter ve belgelerin vergi incelemeye yetkili kişiler tarafından istenmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

 

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page