top of page

İşkur ve İşsizlik İşlemleri ile ilgili İşkur, İşkur bünyesinde düzenlenen kurslar, İşsizlik, İşsizlik Sigortası Kapsamı, İşsizlik Sigortası Hizmetleri, Kimler hangi koşularda yararlanabilir ve İşsizlik Ödeneği alınması gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

İŞKUR VE İŞSİZLİK İŞLEMLERİ

 

Türkiye İş Kurumunun amacı istihdamı arttırmak, işssizliği önlemek, işini kaybedenlere geçici bir süre gelir desteği sağlamak, iş ve işci arayanlara aracılık hizmeti sunmaktır.

 

Kurumun hizmetlerinden faydalanmak için internet üzerinden online olarak ya da kurum birimlerine şahsen başvuru yaparak kayıt olunması gerekmektedir.

 

Aşağıdaki sıralamayı takip ederek İŞKUR' a üye olabilir ve işveren olarak İŞKUR hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

 

İşveren olarak İŞKUR hizmetlerii kullanarak;

 

- İş ilanı verebilirsiniz,

- Uygun gördüğünüz elemanları davet ederek eleman ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

- İşgücü çizelgelerinizi işleyebilirsiniz,

- Toplu işten çıkış işlemlerini gerç

 

iŞKUR' da kayıtlı olan işverenlerin İşkur' un sitesine vermiş olduğu açık iş ilanlarıbulunmaktadır. Bu ilanlara buradaki işlemleri takip ederek ulaşabilirsiniz.

 

İŞKUR' un internet sitesine üye olanlar, üye olan işverenlerin açık iş ilanlarına bakabilir ve başvuru yapabilirsiniz. İş-kur üyelik işlemlerini anlatmıştık. Şimdi de İş-kur' un internet sitesine giriş yaparak kendinize özel kriterler seçerek (sektör, meslek gibi) iş aramayı anlatalım.

 

İşkur' a üye olmayı ve açık iş ilanlarına nasıl giriş yapıldığını gösterdik. Açık iş ilanlarına başvuru yapmamız kadar özgeçmiş oluşturma ve özgeçmişimizin güncelolup olmadığı da önemlidir. Firmalar kendilerine personel ararken özgeçmiş güncelliğine de bakmaktadır.

 

İŞKUR Bünyesinde Düzenlenen Kurslar

 

İşgücü Yetiştirme Kursları (İstihdam Garantili ve Genel olmak üzere ayrılır) , Özürlülere, Hükümlü/Eski Hükümlü Kursları, Toplum Yararına Çalışma Programı , İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Programı, Çalışanların Mesleki Eğitimi bunlardan bazılarıdır.

 

Aşağıdaki işlemleri takip ederek de kurs arama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Ancak bu işlemlere başlamadan önce İŞKUR sistemine kayıt yaptımanız geekmektedir.Sisteme kayıt yaptırmak ve giriş yapmak için tıklayınız

 

İŞSİZLİK

 

1. Kimler, işsizlik sigortası kapsamındadır?

 

* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

 

* 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

 

* İstekleri halinde;

 

- 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

 

- Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

 

 

2. İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilme koşulları nelerdir? Hangi belgeler ile nereye başvuru yapılabilir?

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

 

Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

 

3. Sigortalı işsizlere hangi hizmetler sunulmaktadır?

 

Sigortalı işsizlere Kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, İŞKUR tarafından aşağıda belirtilen ödemeler yapılmakta ve hizmetler sağlanmaktadır;

 

* İşsizlik ödeneğinin verilmesi,

 

* 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi,

 

* Yeni bir iş bulma,§ Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi.

 

4. İşsizlik ödeneği ne kadar süre ile ödenmektedir?

 

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 

* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

 

* 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

 

* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

 

5. Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneklerini İŞKUR'a başvurduktan sonra ne zaman, nasıl ve nereden alabilirler?

 

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

 

6. İşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilmektedir?

 

İşsizlik ödeneği almakta iken;

 

* Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

 

* Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

 

* Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

 

İşsizlik Maaşı Sorgulamak için tıklayınız

 

İŞKUR Başvuru Sonucu Sorgulamak için tıklayınız

 

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page