top of page

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemleri ile ilgili Emlak Vergisine tabi olanlar ve tabi olmayanlar, Emlakta Bizzat Oturma Koşulu, Yazlık Evler ile ilgili Emlak Vergisi, Emlak Vergisi Oranları, Emlak Vergisi ödeme yerleri ve Emlak Vergisi Ödeme Zamanı ile Çevre Temizlik Vergisi gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ                           Son Güncelleme: 04.05.2018

 

Emlak Vergisi, neredeyse her aileyi ilgilendiriyor. 31 Mayıs 2018 Çarşamba gününe kadar

1. taksitinin ödenmesi gerekiyor. İki eşit taksit halinde ödenen emlak vergisi 2. taksiti ise

1 - 30 Kasım tarihleri arasında tahsil edilecektir. 

 

EMEKLİLER, İŞSİZLER VE EV HANIMLARI

 

Konutların vergisinde; emekliler, işsizler, ev hanımları ve engelliler ile ilgili özel bir durum var.

 

Türkiye sınırları içinde, brüt alanı 200 m2'yi aşmayan, bir tek konutu bulunan ve emekli aylığı dışında başka geliri bulunmayan emekliler ile herhangi bir geliri bulunmayan işsizler ve ev hanımları ile engelliler (gelirleri olsa dahi) "sıfır oranlı" emlak vergisine tabiler. Başka bir anlatımla, Emlak Vergisi ödemiyorlar. Bu avantajdan yararlanacak olan işsizlerin, ev hanımlarının ve emeklilerin (emekli aylıkları dışında) 25 bin TL'yi aşan menkul sermaye iradı (faiz, repo, fon kâr payı, temettü vb.) gelirlerinin olmaması gerekiyor.

 

Daha önce, sıfır oranlı emlak vergisi, her yıl için ayrı kararname çıkartılarak açıklanırdı. 2007 yılından itibaren, bu uygulamaya son verildi. Aksine bir düzenleme olmadığı sürece, yeni bir kararnameye gerek kalmaksızın; emekliler, işsizler ve ev hanımları ile engelliler 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da "sıfır oranlı" emlak vergisine tabi olacaklar (Bkz. 29 Aralık 2006 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Karan).

 

Yukanda belirtilen kişilerin, birden fazla konuta sahip olmaları durumunda, konutların tamamı için emlak vergisi ödemeleri gerekiyor.

 

BİZZAT OTURMA KOŞULU

 

Sıfır oranlı Emlak Vergisinden yararlanabilmek için, konutta bizzat oturma koşulu aranmıyor. Bu nedenle, sahip oldukları tek konutu kiraya verip, kirada oturanlar da (emekliler, işsizler, ev hanımları, engelliler), gerekli koşulları taşımaları halinde, sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilecekler (Bkz. Maliye Bakanlığı'nın, 31 Aralık 2003 Tarih ve 25333 (3.mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 38 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği).

 

YAZLIK EVLER

 

Konutta bizzat oturma zorunluluğunun olmaması, yazlık evler için geçerli değil. Belirli zamanlarda dinlenmek amacıyla kullanılan yazlık evler için, Emlak Vergisi ödenmesi gerekiyor. Ancak, yazlık evlerde sürekli oturulması ve başka bir ev sahibi de olunmaması durumunda, diğer koşulların varlığı halinde, Emlak Vergisi ödenmez.

 

 

Emlak ve çevre temizlik vergisi ne zaman ödenir?

 

Emlak vergisi kanununa göre, emlak vergisi tek seferde ödenebildiği gibi, iki eşit taksit halinde de ödenebiliyor. Emlak vergisi ödeme günleri:

 

İlk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında;

 

ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında ödeniyor.

 

 

Söz konusu vergilerin ne kadar ödenmesi gerekiyor?

 

2018 yılı emlak vergisi oranları:

 

Normal Yörelerde:

 

Meskenlerde Binde 1

Diğer Binalarda Binde 2

Arazilerde Binde 1

Arsalarda Binde 3

 

Belediye sınırları ve Mücavir alanlarda:

 

Meskenlerde Binde 2

Diğer Binalarda Binde 4

Arazilerde Binde 2

Arsalarda Binde 6

 

2018 yılı çevre temizlik vergisi oranları:

 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılıp; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 Kuruş, diğer belediyelerde 24 Kuruş olarak hesaplanıyor.

 

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için çevre temizlik vergileri; Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi ve Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi olmak üzere iki farklı tarifeye göre hesaplanıyor.

 

Emlak ve çevre temizlik vergisi nereye ödenir?

 

Konutlara ait çevre temizlik vergileri, su faturalarına yansıtılıyor. Bunun dışındaki işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergileri ile emlak vergileri için bağlı olunan belediyeye ödeme yapılıyor.

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page