top of page

Eğitim Sistemi İşlemleri ile ilgili Okul öncesi Eğitim, İlköğretim Birinci Kademe, İlköğretim İkinci Kademe, Ortaöğretim ve Yükseköğretim gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

Eğitim Sistemindeki Kademeler

 

Yeni eğitim sistemi;

 

1) Okul öncesi eğitim (kreşler veya anaokulları)

2) İlköğretim birinci kademe (ilkokullar)

3) İlköğretim ikinci kademe (ortaokullar)

4) Ortaöğretim (liseler)

5) Yükseköğretim (üniversiteler)

 

Okul öncesi eğitim

Çocuğun İlköğretime hazırlanması için okula hazırlık niteliğinde verilen eğitimdir. Herhangi bir zorunluluğu yoktur fakat okul öncesi eğitim devlet ve ilgili kurumlar tarafından teşvik edilmektedir.

 

İlköğretim birinci kademe (ilkokulların eğitimi)

66 aylık ve üstü olan öğrenci ilkokulda okuyacaktır. Eğitime başlama yaşı 5 buçuktur. Veliler çocuğun okula başlamasında herhangi bir sakınca olup olamayacağı konusunda bilgilendirilmek için doktordan okula başlamaya uygun olup olmadığı konusunda rapor alabilirler.

Okula başlamaya uygun olan çocuklar ise internet üzerinden otomatik olarak adreslerine en yakın olan İlköğretim okulu birinci sınıftan eğitimine başlayabilirler.

İlk 4 yıl boyunca yani ilkokullarda(ilköğretim birinci kademe) öğrencilere daha hafifletilmiş bir müfredat ile eğitim verilecektir. Öncelikle üç aylık bir okula hazırlık programı kapsamına alınacaklardır. Bu öğrenciler ikinci sınıftan itibaren İngilizce, dördüncü sınıftan itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini zorunlu olarak okumaya başlayacaktır. Ayrıca daha çok görsel ve işitsel bir müfredat ile eğitileceklerdir.

 

İlköğretim ikinci kademe (ortaokulların eğitimi)

Ortaokula geçiş, aynı ilkokula geçiş gibi internet üzerinden, elektronik ortamdan yapılacaktır.

İkinci kademe, yani ortaokullar, öğrencilerin daha özgür bir birey olarak sivil toplum ve demokratik devlet anlayışı gereğince eğitim süreçlerinde özgür ve karar değiştirme hakkına sahip olmalarına fırsat vermektedir. Ortaokulların amacı mesleki veya öğrencinin becerilerine yönelik eğitim vermeyi sağlamaktır. Bu sebep ile seçmeli dersler okutulması sağlanmıştır. Ortaokul'da Seçmeli Derslerde ise Dini ve Ahlaki Değerler, Dil Bilgisi, Yabancı Dil, Fen Bilimleri, Sanat, Spor ve sosyal Bilimler alanları mevcuttur. Bir öğrenci istediği alandan istediği dersi haftada sekiz saat görme kayı ile seçecektir. Ortaokullardaki zorunlu dersler dışındaki seçimlik dersleri, öğrencinin veya ebeveyninin isteğine ve tercihine bağlı olarak alabilme hakkı getirilmektedir.

 

Ortaöğretim (lise eğitimi) Liseye geçiş, 8. sınıf yani ortaokul 4. sınıf sonunda yapılacak TEOG ile belirlenecektir. Bu sınav, ortaokulda görülen derslerden oluşmaktadır. 2012-2013 eğitim senesinde son defa yapılacak ve bu sınav son bulacaktır.

 

Türkiye'de liseler;

1) Mesleki Lise

2) Anadolu Lisesi

3) Genel Lise

4) Akşam lisesi olarak ayrılabilir. Liselerde devam zorunluluğu 1., 2., 3. sınıflarda 19,5 gün iken 4. sınıflarda ise 45 gündür. Bunun nedeni ise son sınıf öğrencisinin üniversite sınavlarına hazırlanması için ona ek süre tanınmasıdır.

Akşam liseleri ise üniversitelerdeki ikinci öğrenim olarak değerlendirilebilir. Açık liselerdir ve lise mezunu olmayan kişilerin ortaöğretim diploması alması için açılmıştır. Anadolu ve genel liselerde öğrenciler TM(Eğit Ağırlık), FM(Sayısal Ağırlık), TS(Sözel Ağırlık) ve Dil ağırlıklı olarak Lise birinci sınıftan sonra bölümlerini seçerek kendi alanındaki dersleri görmeye başlar.

Bu sistem meslek-ticaret liselerinde de geçerlidir. Öğrenci ilk seneden sonra mesleği ile ilgili kendi bölümünü seçer. Ayrıca 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf'ta stajyer olarak çalışma zorunluluğu vardır. Öğrenci staj yaparak hem mesleği ile ilgili iş hayatını öğrenmekte, hem maaş almakta hem de staj yaptığı işyerinden stajı ile ilgili ders notu almaktadır.

 

Yükseköğretim (üniversite eğitimi)

 

Mevcut sistem

 

Günümüzde üniversiteye giriş iki sınavla olur.

 

· YGS(Yükseköğrenime Geçiş Sınavı)

 

· LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)

 

Her öğrenci YGS'ye girecektir. YGS, tüm lise öğrencilerinin aldığı ortak derslerden oluşur. Bunlar;

 

· Temel Matematik (Mat1)

· Temel Fen Bilimleri (9. sınıf)

· Dil ve Anlatım

· Tarih

· İnkılap Tarihi

· Milli Güvenlik Bilgisi

· Temel Coğrafya (Coğ1)

· Felsefe'dir. Her lise öğrencisi, bölümü ne olursa olsun bu temel dersleri okumaktadır ve sınava girmektedir. Meslek ve teknik liseleri ise sadece YGS'ye girmesi yeterliyken anadolu ve genel liseler LYS'ye de girerler. Bu sefer kendi bölümlerinden sınav olurlar.

· LYS1: Matematik ve geometri sınavıdır. Dersin kodu Mat2'dir. Hem Eşit Ağırlık hem Sayısal öğrencileri girer. Ancak talep ederlerse sözel öğrencileri de girebilirler, sayısal veya eşit ağırlık bölüme yerleşebilirler.

· LYS2: Sayısal öğrencilerinin gördüğü Fen bilimleri derslerini içerir, sadece sayısal öğrencileri girerler. Talep ederlerse sözel ve eşit ağırlık öğrencileri de girebilirler, sayısal bölüme yerleşebilirler.

· LYS3: Edebiyat sınavıdır. Eşit ağırlık ve sözel öğrencileri girerler. Dilerlerse sayısal öğrencileri de girebilirler, sözel veya eşit ağırlık bölümüne yerleşebilirler.

· LYS4: Sözel öğrencilerin gördüğü Kültür Tarihi, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık derslerini içerir. Dilerlerse eşit ağırlık ve sayısal öğrencileri de girebilirler, sözel bölümüne yerleşebilirler.

· LYS5: Yabancı dil sınavıdır. Yabacı dil bölümünü okuyan öğprenciler girerler. Ancak dilerlersesayısal, sözel ve eşit ağırlık öğrencileri girebilirler ve yabancı dil bölümüne yerleşebilirler.

· Özel Yetenek Sınavları: YGS ye girdikten sonra yerleşmek istediği üniversite bazen özel yetenek sınavı yapar. Özel yetenek sınavına girmek için LYS'ye girmek şart değildir. Üniversiteye ve fakülteye göre değişebilir.

 

Fakülte ve yüksekokul olarak genellikle ikiye ayrılırlar. Fakülteler genellikle dört yıl olur. Yüksekokullar ise genelde meslek-ticaret lisesi mezunlarına yöneliktir ve genel olarak iki yıllık eğitim vermektedir.

 

Türkiye'de üniversiteden atılmak yoktur. Ayrıca üniversite okuyan birisi dilediği gibi (notlarının durumuna göre) yatay geçiş yapabilir. Ayrıca seçtiği fakültede ilk sene okuduğu ortak sınıftan sonra ikinci sene kendi bölümünü seçerek okumaya başlar(lise eğitimi gibi). Ancak bu her üniversite için geçerli değildir.

 

Türkiye'de üniversite için birinci öğretim, ikinci öğretim ve açıköğretim olmak üzere üç ayrı öğrenim dalı vardır.

 

· Birinci öğrenim: Normal öğrenimdir.

· İkinci öğrenim: Akşam veya hafta sonu öğretimidir. Genelde eğitim düzeyi daha düşüktür.

· Açık öğretim: Üniversitede derslere girme zorunluluğu yoktur. Sadece sınavlara girilir.

 

Ayrıca, halk arasında harç olrak bilinen Katkı Payı ücreti, birinci öğrenim ve açıköğretimden alınmamaktadır. Ayrıca öğrenci yurtlarında kalan her öğrenci aylık 150.00 TL (yüz elli türk lirası) geri ödemesiz yardım almaktadır.

 

Ayrıca üniversite eğitimini bitiren kişi, ALES adlı bir sınava girip yüksek lisans eğitimi alabilir. Buna master eğitimi de denir. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır. Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

 

Doktora, bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir derece veya basamaktır.

 

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page