top of page

Boşanma İşlemleri ile ilgili Boşanma Şekilleri, Boşanma esnasında yapılması gerekenler, Boşanmada kanuni bekleme süresi, Boşanmanın kütüğe tescili, Boşanmada kadının durumu gibi konularda detaylı bilgi edinebileceksiniz.

BOŞANMA İŞLEMLERİ

 

Boşanma Şekilleri (Çekişmeli - Anlaşmalı Boşanma)

 

Boşanma davası çekişmeli boşanma davası ve çekişmesiz boşanma davası olarak iki şekilde olmaktadır. Çekişmeli boşanma davası; boşanma davasında tarafların biri eşinden boşanmak isterken, diğeri , yani boşanmak isteyen tarafın eşi boşanmak istemiyorsa bu dava türüne Çekişmeli Boşanma Davası denir. Her iki tarafta boşanmak istiyorsa, tersi olarak Çekişmesiz Boşanma Davası olarak tanımlanır. Genelde Çekişmesiz Boşanma Davası halk arasında ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI olarak söylenir.

 

Boşanma Esnasında Yapılması Gerekenler:

 

Boşanma kişinin avukat aracılığıyla ya da bizzat başvurması ile yapılabilir.

- Yazılı protokol dilekçelerinin doldurulması

- TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

- Aile nüfus kaydı belgesi ( nüfus dairelerinden alınabilir)

- Yargı harcı ödemesi

- Dosya ve pul bedeli

- Dosya içindeki belgeler hakime onaylatılır.

 

Kaleme teslim edildikten sonra gün verilmektedir. Aile mahkemesine, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine müracaat edilmesi gerekir.

 

Kanuni Bekleme Süresi/Aile Kütüğü

Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulmasıdır.

Boşanma tarihi, boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilip, kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşme tarihi, boşanma tarihi olarak kabul edilir. 

 

 

Kanuni Bekleme Süresinin Başlangıcı

Medeni Kanunun boşanan kadın için öngördüğü 300 günlük bekleme süresi, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar.

 

Boşanmanın Aile Kütüğüne Tescili

Mahkeme yazı işleri müdürü tarafından iki örnek olarak gönderilen boşanma kararı aile kütüklerine işlenir.

 

Boşanan Kadının Durumu:

 

Boşanan Kadının Soyadı ve Döneceği Hane

Boşanan kadının koca hanesindeki kaydı kapatılıp önceki soyadı verilerek, bu evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu hanedeki nüfus kaydı canlandırılır.
Dul olarak evlenen kadının boşanması durumunda, bekarlık soyadını taşımasına mahkemece izin verilmiş ise, kadın bekarlık soyadını alarak bekarlık hanesindeki nüfus kaydı canlandırılır. 

Hakim, boşanan kadının kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise, kadın bu evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu haneye, taşımasına izin verilen koca soyadı ile döner ve buradaki nüfus kaydı canlandırılır.

Boşanma kararından sonra ikinci bir karar ile boşandığı kocasının soyadını kullanmasına izin verilmiş ya da verilmiş olan bu iznin daha sonra mahkeme karıyla kaldırılmış olması halinde ise VGF-40 kayıt düzeltme formu kullanılarak aile kütüğünün düşünceler alanına mahkeme kararıyla ilgili açıklamalar yazılır.

 

Evlat Edinilen Evli Kadının Boşanması Halinde Döneceği Hane

Evlat edinilen evli kadının boşanması halinde aşağıdaki işlemler yapılır:
 

a) 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre evlat edinilmiş ise; evlat  edinenin soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca  soyadıyla evlat edinenin hanesine döner.

Dul iken evlenen ve evli iken 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre evlat edinilen kadının boşanması halinde evlat edinenin soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise, koca soyadı ile evlat edinenin hanesine döner.

 

b) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre evlat edinilmiş ise;
     1-     Evlenmeden önceki soyadıyla,

     2-     Evlat edinmeye ilişkin mahkeme kararında evlat edinenin soyadını alabileceği

yolunda bir hüküm varsa evlat edinenin soyadıyla,

     3-     Mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadıyla,

Evlat edinenin hanesine döner.
 

Dul iken evlenen ve evli iken 4721 sayılı Türk Medeni Kanun hükümlerine göre evlat edinilen kadının boşanması halinde;

     1-     Evlenmeden önceki soyadıyla,

     2-     Evlat edinmeye ilişkin mahkeme kararında evlat edinenin soyadını alabileceği yolunda bir hüküm varsa evlat edinenin soyadıyla,

     3-     Mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadıyla,

Evlat edinenin hanesine döner. 
 

Tanınan Evli Kadının Boşanması

Tanınan evli kadının boşanması halinde aşağıdaki işlemler yapılır: 

Tanınan babasının soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadı ile tanıyan babasının hanesine döner. 

Dul iken evlenen ve evli iken 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre tanınan kadının boşanması halinde; tanıyan babasının soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadı ile tanıyan babasının hanesine döner. 

 

Vatandaşlığımıza Alınmış Kadının Boşanması Hali

Kocası ile birlikte vatandaşlığımıza alınan ya da Türk vatandaşı ile evlenmesi nedeniyle vatandaşlığımızı kazanıp kocasının kütüğüne kocasının soyadı ile tescil edilen kadın boşandığı takdirde; bulunduğu yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında, boşanma kararında belirtilen soyadıyla, boşanma kararında soyadı belirtilmemiş ya da boşanma kararı yabancı yetkili mahkemelerce verilmiş ve Türkiye’de tanınmış veya tenfiz kararına bağlanmış ise evlenmeden önceki soyadı ile tescil edilir. Ancak evlenmeden önceki soyadının tespit edilememesi halinde, boşanan kadının başvurusu sağlanamadığı takdirde, aile kütüğündeki kocası soyadı ile tescil edilir. 


İlgilinin hiçbir soyadının bulunmadığının belgelendirilmesi halinde ise kadının yazılı talebi üzerine Mülki İdare Amirinin uygun göreceği soyadı ile tescil edilir.

 

Boşanan Kadının Kişisel Durumu 
Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. 
Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. 
Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir. 

 

Boşanmanın İptali

 

Boşanmanın İptaline İlişkin Kararların Tescili

Boşanma iptal edilmesi halinde, kadının nüfus kaydı kocasının hanesine taşınır. Kadın kocasının soyadını alır. Dilerse, bu evliliğinden önceki soyadını koca soyadından önce gelmek üzere kullanabilir. 

Mahkeme yazı işleri müdürü tarafından iki örnek olarak gönderilen boşanmanın iptali kararları aile kütüklerine işlenir.

Türk vatandaşları ile yabancı uyruklulara ait boşanmanın iptali kararları ise Türk vatandaşı olan erkek veya kadının kaydına tescil edilir. İlgililer boşanmadan önceki hukuki durumlarına getirilir.

 

 

 

 

 

Boşanma İşlemleri, Boşanma Şekilleri, Boşanmada Kanuni Bekleme Süresi,Boşanmanın Kütüğe Tescili, Boşanmada Kadının Durumu

trrioenson3.png

           

           DİĞER

  RESMİ İŞLEMLERE

      GİTMEK İÇİN

 

bottom of page